همکاری با سازمان ها

درحال حاضر این مرکز طرف قرارداد با سازمان های دولتی و خصوصی بوده و آماده ارائه خدمات درزمینه فعالیت های مرتبط باموسسه با نهادها و سازمان های متقاضی می باشد.

از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد

حضور پزشک عمومی و متخصص در ساز مان ها،شرکت ها برای خدمت رسانی به پرسنل سازمان ها

حضور پرستارو بهیار در سازمان ها برای انجام خدمات سرپاپی پرسنل مانند تزریقات ، آزمایش ها متنوع و…

اعزام پرستار کودک برای مادران و پدران شاغل و پرسنل سازمان ها  و کاهش دغدغه مراقبت از دلبندشان در منزل

اعزام  پرستار و مراقب سالمندان برای مراقبت از پدران و مادران سالخورده فرزندان شاغل و پرسنل سازمان ها

…..

به عنوان یک نمونه موفق در ارائه خدمات می توان همکاری موسسه امداد پرستاران طاهر با شرکت هواپیمایی هما را نام برد .

 

فرم همکاری

نام(ضروری)
آدرس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: ۵۱۲ MB.