مزایای کار کردن با پرستار

مزایای کار کردن با پرستار روحیه ی سخت پرستارانی که از سالمندان مراقبت میکنند، بسیار ستودنی است پرستاران سالمند تغییرات سلامتی این افراد را میبینند و به صورت عادی، پرستار دچار احساسات عاطفی شدید میشود. که اگر به درستی رفتار خود را اصلاح نکند، میتواند…