مدیر ارشد

مدیر ارشد

مرکز پرستاری امداد طاهر ارائه دهنده خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل می باشد؛ که خدمات خود را به صورت ۲۴ ساعته جهت پرستاری،نگهداری و مراقبت از سالمندان، کودکان و بیماران ارائه میدهد.

امید است بتوانیم با بکار گیری کارشناسان مجرب در موسسه خدمات پرستاری در زمینه اعزام نیروی مورد نیاز خانواده ،آموزش نیروها،پیگیری و نظارت بر عملکرد نیرو طول مدت قرارداد و رضایت سنجی مداوم از خانواده خدمات با کیفیت مناسب را به شما ارائه دهیم.