شریک های تجاری

مانامان

اکو سیستم مانامان تمکام ارئه خدمات “پایش ، مرافبت و پرستاری از راه دور” را به گونه ای برای پزشک ، پرستار . یا دستیار پزشک فراهم می آورد که به سهولت، بیمار خود را در بازه های زمانی مستمر تحت پایش ، آموزش و درمان قرار دهند. تمایز مانامان در بهره گیری از پلت فرم توانمند است که کاربران حوزه سلامت را در فضای دیجیتال با یکدیگر پیوند داده و تحلیل به موقع و مناسبی ازداده های بیمار را در احتیار کاربر ذیصلاح قرار می دهد. 

آدرس  سایت manaman.ir

تلفن : ۰۵۱۹۱۰۳۶۲۶۲