روش های پرستاری از سالمند مبتلا به آلزایمر

پرستاری از سالمند مبتلا به آلزایمر برای مراقبت در منزل را یک بیمار مبتلا به آلزایمر، نیاز است که از ماهیت بیماری و روش های صحیح پرستاری در منزل از بیمار اطلاع پیدا کنیم. یعنی بیماری و عوارض آن را شناخته و سپس روش های مراقبت مناسب…