فشارخون در کودکان

تهدیداتی که فشار خون بالا میتواند چشم، قلب،کلیه و منجر به کوری، افزایش شیوع سکته های قلبی ومغزی و نارسائی کلیه در کودکان شود را از پای در بیاورد. در این مقاله به بررسی فشارخون در کودکان می پردازیم.   چه کودکانی که از فشارخون رنج میبرند؟ کودکان…